Ge till New Life

New Lifes uppdrag är att genomsyra vår värld med hopp! Vi har privilegiet att samarbeta med Guds arbete i världen genom att använda våra gåvor och resurser i den lokala församlingen.

Vill du ge en gåva till New Life? Det finns lite olika sätt att göra detta på.

Företrädesvis enligt denna prioriterade lista:

1 - Bankgiro

Med denna metod ges hela din gåva till oss, inga kostnader tas ut.

Vårt bankgironummer är 246-7306