Cellgrupper

New Life Göteborgs cellgrupper är mindre samlingar som går ut på att lära känna varandra och Gud bättre. Ofta består grupperna av fem till tio personer som äter, delar vardagen, ber och läser Bibeln tillsammans.

När?

De flesta cellgrupper träffas en gång per vecka men varje grupp kan själv välja hur ofta och när man samlas.

Var?

Ofta träffas cellgrupperna hemma hos medlemmarna för att de som är med ska lära känna varandra bättre.

Hur går jag med?

Ta kontakt med någon av ledarna i kyrkan för att få tips och information om grupper som passar dig. Vid anslagstavlan till ingången i kyrkan finns en karta där du kan se vilken grupp som träffas närmast där du bor.