Tjäna och ta del av församlingslivet

Det finns inget större konstverk än en människas liv. Hon kanske inte har gåvan att skriva, måla eller komponera, men alla har fått gåvan att vara kreativ i det egna livet. I den meningen är vi alla kallade att vara konstnärer och gestalta våra liv, och göra det sant och vackert.
Francis Schaeffer, teolog & filosof

Ett sätt att skapa och forma våra liv är att dela med oss av våra gåvor och förmågor och använda dem till att beröra andra människor på något sätt någonstans. Vare sig det är genom ett välkomnande leende till en besökare, genom musik eller att betjäna människor praktiskt så kan alla vara en del av att det vi kallar församling (eller familj!). 

Det finns alltid plats för människor som vill hjälpa till i olika områden, från underhåll/städning till socialt arbete.

Översättning

Kontakt Leena Elvelind

Ljud

Kontakt Tracy Meyers

Webbsidan

Kontakt Tracy Meyers