Social verksamhet

Har du en timme över?

Vi avser att i framtiden åter kunna komma igång med det sociala arbetet i församlingen. En gång i veckan har tidigare ett slakteri i Göteborgsområdet skänkt överblivna köttprodukter.

Dessa packas om i New Lifes lokaler och körs sedan ut till sociala verksamheter runt om i Göteborg, bland annat till Trappa Ner och till missbrukarvård i Lerum.