New Life är framför allt en kristen församling som är överlåten till att leva ut Jesu liv och kallelse i våra egna liv och i församlingens liv. Du är välkommen att få vara med oss!