Ledarna i New Life delas in i två grupper; Styrelsen och Äldste. Alla som tillhör någon av dessa grupper behöver leva upp till de andliga och karaktärsmässiga kvalifikationerna som en äldste/ församlingsledare ska ha enligt 1 Timoteus 3 och Titus 1. (Detta betyder INTE att alla ledare fungerar som pastorala äldste/ pastorer!)

Styrelsen är församlingens juridiska person. Dess medlemmar tillsätts vid årsmötet. De bär ansvaret för och har tillsyn över den övergripande strategin.

Äldste är ansvariga för församlingens andliga hälsa. Deras huvudsakliga ansvarsområden är att leda medlemskapsprocessen, att ge stöd åt medlemmarna, och att leda församlingens böneverksamhet och se till att alla verksamhetsområden får stöd i bön. Ledaren för äldste är också en del av DLT, så att det blir tydlig kommunikation och de två grupperna arbetar tillsammans.