Vad är New Life?

Välkommen till New Life Göteborg – en svensk kristen församling med en stark internationell profil. Till våra gudstjänster kommer människor från hela världen. Vår vision är att genomsyra världen med hopp. Inte bara den närmaste omgivningen i Kviberg – där kyrkan ligger – utan hela Göteborg. Vi vill vara en relevant kyrka där du känner dig hemma oavsett varifrån du kommer och vad du bär med dig i livet.

Vår moderförsamling i Stockholm har på femton år vuxit från en handfull människor till omkring 600-700 personer. Församlingen i Göteborg har funnits sedan hösten 2008.

En församling med koppling till andra

Vi tillhör samfundet Evangeliska Frikyrkan i Sverige som har en karismatisk baptisttradition med rötterna i 1800-talets väckelserörelse i Sverige.

Vår tro

Som församling lever vi inte i ett vakuum, avskiljda från världen eller andra kristna. Från första början, till och med innan församlingen var planterad, bestämde vi oss för att vara en del av ett existerande nätverk och ett samfund. Församlingen tillhör samfundet EFK – Evangeliska Frikyrkan. Som samfund har vi skrivit under den viktiga "Lausannedeklarationen", som beskriver vår teologiska ståndpunkt i en rad frågor. På de följande sidorna hittar du en del av bakgrunden till Lausannedeklarationen och så själva deklarationen.

Bakgrund till Lausannedeklarationen

Lausannedeklarationen är en viktig milstolpe i samarbetet mellan kristna. Det skrevs 1974 och antogs av 2 300 personer från 150 nationer inom alla grenar av den kristna kyrkan inom loppet av tio dagar. Det här är ett av underverken i den nutida kyrkohistorien.

I Lausanne diskuterade kristna aktuella frågor och fann i Bibeln svar som gav ny drivkraft för att sprida evangeliet i hela världen. Att kristna samlas från så många olika kulturer gjorde det möjligt för oss att bredda spannvidden och diskutera dagens brännande frågor.

  • Relationen mellan evangelisation och sociala insatser som blivit aktuell genom den snabbt ökande insikten om fattigdomen och orättvisan i världen och om effekterna av katastrofer (naturliga och de som människan åstadkommit).
  • Enhet, mångfald och samarbete bland kristna vilket blivit aktuellt efter utvecklingen efter andra världskriget av den ekumeniska rörelsen i Kyrkornas Världsråd.
  • Kristus särställning som blivit aktuell genom kraven på tolerans mot andra religioner.
  • Missionens mandat aktuell genom kraven på tillfälligt uppehåll i all mission som hörts från vissa kyrkoledare i den rika delen av världen.
  • Den helige Andens verk i evangelisation aktuell genom den snabba tillväxten av pingstförsamlingar och karismatiska församlingar.
  • Religionsfrihet och mänskliga rättigheter aktuella genom en ökad insikt genom moderna media om hur dessa fri- och rättigheter begränsas i många delar av världen.
  • Relationen mellan evangeliet och kulturer som blivit aktuell genom evangeliets spridning till många kulturer och självmedvetenheten hos dessa olika kulturer i post-imperialistiska frihetsrörelser.