Från planta till levande kyrka

New Life Göteborg invigdes i oktober 2008, efter att moderförsamlingen i Stockholm varit i kontakt med företrädare för den amerikanska missionsorganisationen CGGC (Churches of God General Conference).

Dessa hade - liksom New Life Stockholm - en vision att starta en församling i Göteborg. Tillsammans med representanter av CGGC, medlemmar och kontakter från New Life Stockholm formades ett grundarteam under ledning av John van Dinther.

"Naturligt starta nya församlingar"

- I New Life Stockholm hade Gud börjat förbereda oss för att vi skulle vara med och starta nya församlingar i Sverige så detta steg kändes naturligt. Medan vi bad för denna plantering i Göteborg blev vi kontaktade av representanter från Bellevuekyrkan som kände mig sedan tidigare och som höll på av avveckla sin församling, berättar John van Dinther, grundare av New Life.

Han fortsätter:

- Bellevuekyrkan ledningsgrupp kände i sina hjärtan att de skulle vilja skänka kyrkans fastighet till New Life Stockholm om vi bestämde oss att starta i Göteborg. Efter att ha bett över det bestämde vi oss för att gå in helhjärtat, säger han.

Team från Stockholm

Ett mindre team på fem personer samlades och några av dessa flyttade in i lokalerna i Göteborg i februari 2008. Cellgrupper började bildas och efter omfattande renoveringsarbeten kunde kyrkans lokaler invigas i oktober 2008.

Den amerikanska missionsorganisationen CGGC (Churches of God General Conference) har under denna tid stöttat arbetet med renoveringen och sänt missonärer och volontärer till arbetet i Göteborg.

Lokalt ledarskap i augusti 2010

I augusti 2010 hade församlingen glädjen att låta teamledarskapet övergå i en lokal ledarskapsgrupp där några från grundarteamet fortsätter tillsammans med nya ledare från församlingen. Dessa är Tanya Yurchenko från Ukraina.