Vår vision

Lokalt och nationellt relevant

En lokalt och nationellt relevant församling med en starkt internationell profil, en församling som möter såväl individens som samhällets behov i vår allt mer sekulariserade, mångkulturella och globaliserade omvärld, speciellt i större städer.

Ständigt växande

En ständigt växande församling, en cellgruppsgemenskap där människor upprättas till gemenskap med Gud och med varandra och växer i mognad, passionerad tillbedjan och hängiven bön med Bibeln som rättesnöre för livet.

Dynamiskt

En gudstjänst där passionerad tillbedjan ger frihet för den Helige Ande att beröra och förvandla människors liv.

Bryr sig

en församling vars verksamhet presenterar hela evangeliet för hela människan och som stöttar människor i livets alla skeden och situationer.

Förenar

En församling som på konkreta sätt förverkligar enheten i Kristus genom att bryta ner barriärer och bygga broar mellan olika etniska grupper, kulturer, språk, kön, bakgrund, generationer och personligheter.

Med uppgift

En församling som fungerar som en stark utsändande bas för byggandet av Guds rike och som ingår i större kristna nätverk för bön, församlingsplantering och utvecklande av nya sammanhang.Vi ser en lokalt och nationellt relevant församling med en starkt internationell profil, en församling som möter såväl individens som samhällets behov i vår allt mer sekulariserade, mångkulturella och globaliserade omvärld, speciellt i större städer.

Vi vill...

Odla en sann kristen gemenskap

Uppleva Guds närvaro inte bara på söndagar utan under hela veckan när vi möts till olika samlingar och i våra cellgrupper.

Berätta om Jesus

Verka för livsavgörande val genom att berätta om Jesus Kristus och hans ovillkorliga kärlek, acceptans och förlåtelse, vilket vi gör genom undervisning, musik, drama, teater och på andra sätt.

Genomsyra vår värld med hopp

Konfrontera livets realiteter med den fred som bara Jesus Kristus kan ge. Vi försöker påverka vår stad genom socialt engagemang och samhällsutveckling, men också genom att starta nya projekt och församlingar i Sverige och andra länder.

Ha gudstjänster där vi kan komma som vi är

Våra gudstjänster är vårt hjärta, de är mer av familjesammankomster än traditionella gudstjänster. I en informell atmosfär tillber vi Gud, studerar Bibeln, har gemenskap och tar hand om varandra. Vi ger varandra liv och tillsammans lär vi oss vad det verkligen betyder att vara en församling.

Dela vår gemenskap med dig

Vi hoppas att du har en längtan att uppleva det här tillsammans med oss. Känn dig välkommen här oavsett om det är ditt första eller sjuttiosjunde besök. Säg till om det är något som vi kan hjälpa dig med. Och se till att hålla koll på vad som händer i församlingen genom hemsidan.