INTRODUKTIONSKURS

5:e dec, 10-16
13:e dec 14-16

Livet skall delas med andra. Gud har tänkt sig att livet ska upplevas tillsammans med andra. Bibeln kallar detta gemenskap. Sann gemenskap är mer än att besöka gudstjänster. Det handlar om att uppleva livet tillsammans och inkluderar osjälvisk kärlek, öppna relationer, praktiskt tjänande, generöst givande, att visa empati, stödja varandra och dela erfarenheter med varandra. Om du känner dig hemma i denna församling, ta dig tid att lära känna oss bättre och bli involverad på ett djupare plan i församlingens liv.

Vi kommer att berätta om vår vision, teologi, värderingar och praxis inom New Life i Göteborg. Du kommer att få träffa några av ledarna i New Life, och tillsammans med andra kommer vi att lyssna, diskutera, fika och äta lunch ihop samt be tillsammans. Välkommen!

Anmäl dig genom att skicka ett mail till med ditt namn, födelsedatum, kön, mobilnummer, e-post, adress, språk och nämn även ev. matallergier till .