Gudstjänster på söndagar kl 10     
Om oss

Välkommen till New Life Sollentuna

New Life Sollentuna är en engelsk- och svensktalande församling som startade i Sollentuna hösten 2015. Hos oss möter du en mångkulturell och flerspråkig gemenskap med ca 15 nationaliteter, och med möjlighet att erbjuda tolkning till bland annat mongoliska, arabiska, portugisiska eller ryska/polska. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad av tolkning till ett annat språk.

Vi är en del i ett större nätverk av församlingar inom New Life Group och vårt fokus i New Life Sollentuna är att nå och påverka den norra delen av storstockholm med hoppet som finns i Jesus Kristus. New Life som kyrka och nätverk har funnits i över 20 år och finns idag på sex platser runt om i Sverige. Vi älskar att arbeta tillsammans med andra kyrkor och organisationer som verkar för vår stad!

En församling med koppling till andra

New Life är anslutet till det svenska samfundet EFK (Evangeliska Frikyrkan). EFK har en karismatisk och baptistisk tradition med rötterna i 1800-talets väckelserörelse i Sverige.

Vår tro

Vi tror att Gud har skapat en perfekt jord med all sin mångfald och liv. Idag är den allt annat än perfekt – fast vi kan se det hans perfektion skymta i naturen. 

Idag ser vi mycket brutenhet, kortsiktiga erkännande och upphöjelse av sig själv, krig, människor som lider, brustna relationer och barn som växer upp i känsla av uppgivenhet. Listan kan göras lång. Allt detta började med att människan gjorde uppror mot Gud och att den ville regera över jorden på egen hand.

Gud är en kärleksfull Gud och sände sin egen son Jesus Kristus till jorden för att upprätta världen och oss individer. Priset för denna upprättelse var döden på ett kors.

Han dog för dig och mig för att vi skulle få kontakt och på nytt få del av gemenskapen med Gud och få bli född på nytt andligen (bli andligt levande). Gud älskar varje individ unikt och har en tanke och mening med varje människa på jorden i alla tider. Varje människa är designad att göra sitt unika avtryck i tiden. Vi har genom Jesu död och uppståndelse fått möjlighet att ha gemenskap med universums Gud som är Helig och fläckfri, genom att Jesus Kristus har tagit alla våra tillkortakommanden, misslyckanden – synd – vilket innebär att missa målet  – vilket är lätt till som människa – genom att ta konsekvensen av vår synd som är dödsstraff - korsfästelsen. 

Vi har nu genom korset chansen att varje dag upptäcka mer och mer av honom och fullfölja hans tanke med oss genom att följa Honom och uppleva hans kraft, kärlek och vishet övernaturligt. Helt fantastiskt!

Vill du se mer om hur vi tror gällande bibeln och i specifika trosfrågor så står vi bakom Lausannedeklarationen

Är du mer nyfiken? Kom till oss och ställ dina frågor - vi tar gärna tid för dig!

Vill du veta mer on New life som kyrka, eller bli medlem?

Maila oss på :

Gudtjänster 10.00