Gudstjänster på söndag kl 10        

Besök i Kenya 2015.11.22

Börje Norlén, medlem i New Life Stockholm

Drygt två veckor i november fick jag chansen att besöka Kenya igen. I det landet hade jag och min familj vårt hem tre år i början på 90-talet, så det är alltid med en speciell känsla jag återvänder dit. Jag åkte ensam men blev väl omhändertagen av såväl kenyanska som svenska vänner. Det var roliga och stundtals lite äventyrliga veckor. Tillsammans med fyra svenska vänner – Anita, Lennart, Gunilla och Love – medverkade vi i ett seminarium i Massaj, nära gränsen till Tanzania. Vi undervisade uti-från Bibeln och Gunilla gick tillrätta med kvinnlig könsstympning. På vägen dit körde vi fast ordentligt på de leriga ”vägarna” i bushen och kom loss först efter 6-7 timmar. På grund av det myckna regnan-det tvingades vi ändra vår ursprungliga plan att även besöka några nyetablerade massajförsamlingar innanför Tanzania-gränsen. Under mina år i Kenya på 90-talet ägnade jag mycken tid åt att besöka och uppmuntra församlingar i massajernas område. Jag har alltsedan dess varit där flera gånger under årens lopp och varje gång har det varit en stor glädje att se hur antalet församlingar ökar. 

Publik

Läs mer...

Besök i Orissa i norra Indien och Kolkata 2015.05.10

Börje Norlén, medlem i New Life Stockholm

Hela detta äventyr började med att jag träffade Hans Sundberg, som tidigare varit min pastor i nio år. Vi hade inte träffats på många år och vi hade bara växlat några ord när han spontant erbjöd mig att få följa med på en av de missionsresor han regelbundet gör till Indien och Nepal, i samarbete med missionsorganisationen Touch Asia.  Under några år har han där ansvarat för ett projekt att samla ett antal lokala pastorer och evangelister för tio intensiva dagar av bibelundervisning, följt av gruppref-lektioner över texterna. Träffarna innebär också rika tillfällen till gemenskap. Efter varje sådant till-fälle åker de deltagande pastorerna hem och använder gruppreflektionerna som utgångspunkt för att i sin tur undervisa 10 - 30 andra pastorer. En multiplikationseffekt med potential att öka bibelkunska-pen hos många hundra förkunnare av evangeliet. Målet är att hela Bibeln ska vara genomgången inom några år.

Gruppbild

Läs mer...