Gudstjänster på söndag kl 10        

Egna initiativ och utlandsresor

Vi vill uppmuntra och stödja församlingsmedlemmars egna missionsinitiativ. Exempelvis arbete eller studier i andra (ibland stängda) länder som ett led i vår vision – ”påverka vår värld med hopp”. Hör av dig till oss om du är på väg utomlands för arbete, studier eller missionsuppdrag, så vi kan stödja dig på bästa sätt. Du kan nå oss på .