Gudstjänster på söndag kl 10        

Våra vänner och nätverk

New Life är ingen ö; vi hör ihop och arbetar tillsammans med nätverk av kyrkor i Stockholm och runt om i landet. Evangeliska Frikyrkan är storkyrkofamiljen som vi tillhör.

New Life Group

Vi har valt att arbeta tätt med varandra i nätverk och en struktur som ger ansvarighet och som förstärker och stödjer den övergripande visionen att vara en rörelse som planterar församlingar. Vi önskar att enas och samarbeta i framtida planteringar tillsammans.

Vi ser vikten av att plantera församlingar med samma inriktning som New Life Stockholm; en svensk församling med en stark mångkulturell (internationell) profil. Vi tror att det finns ett stort behov att avsiktligt plantera församlingar som bryter den isolering och segregation som finns i den segregerade församlingskulturen som finns i Sverige.

Fridhemskyrkan
www.fridhemskyrkan.com
 Fridhemskyrkan på Facebook

New Life Västerås
www.newlifevasteras.se/
 New Life Västerås på Facebook

New Life Göteborg
www.newlife.nu/goteborg
 New Life Göteborg på Facebook

New Life Hässelby
www.newlifehasselby.nu
 New Life Church Hässelby på Facebook

New Life Mission Road

www.newlife.nu/missionroad
New Life Mission Road på Facebook

New Life Sollentuna

www.newlife.nu/sollentuna/
New Life Church Sollentuna på Facebook

Vi vill plantera reproducerande församlingar

Vi vill etablera en församlingsplanteringsrörelse som ger upphov till och stöttar 20 nya kyrkor i Stockholm fram till 2020 och mångkulturella kyrkor i samtliga svenska universitetsstäder.

Vi är en församling med en STOR vision om att plantera församlingar både i stor-Stockholm och andra städer i Sverige och utomlands. Vår önskan är att plantera olika sorters församlingar allt från hemförsamlingar till satellitkyrkor inom New Lifefamiljen.

Du kan bli engagerad!

Vi har alltid ögonen öppna efter nyckelpersoner med kallelse och gåvor att plantera nya församlingar eller vara en del av team som gör det. Kanske Du passar in i profilen som församlingsplanterare? Om Du är intresserad av att gå med i något av de existerande planteringsteamen i Stockholm eller har en vision för någon annan kyrka, kontakta oss på: