Gudstjänster på söndag kl 10        

New Life är en kristen församling som är överlåten till att leva ut Jesu liv och kallelse i våra egna liv och i församlingens liv. Vi är över 350 medlemmar med upp till 700 människor som samlas varje vecka för att tillbe Gud i en av de olika platserna i StorStockholm. Du är välkommen att få vara med oss på en av våra platser!

En svensk församling som representerar över 50 nationaliteter!

Trots att de flesta av våra medlemmar är svenskar så representerar New Life över 50 olika nationaliteter från alla världens hörn. Vår söndagsgudstjänst hålls på både svenska och engelska. Vi erbjuder dessutom simultantolkning till mongoliska, ryska, polska och andra språk. 

En Life group-församling

Vi vill att alla ska få chansen att träffa andra människor att dela livet med. Därför har vi Life groups i New Life! Läs mer om Life groups under "Möta".

En församling med koppling till andra

New Life är anslutet till det svenska samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK). EFK har en karismatisk och baptistisk tradition med rötterna i 1800-talets väckelserörelse i Sverige. Vi arbetar gärna tillsammans med andra kyrkor och organisationer för att betjäna vår stad!

Vår tro

Lausannedeklarationen

GDPR i församlingen New Life

Församlingen New Life och vårt samfund arbetar för att hantera personuppgifter på ett tryggt sätt. Därför arbetar vi nu med GDPR (General Data Protection Regulation) – en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

Skyddet för din personliga integritet förstärks. Därför uppdaterar vi hur vi behandlar personuppgifter i medlemsregister och vid anmälan till olika aktiviteter.

Du behöver inte göra något, men om du vill kan du läsa mer om GDPR här