Gudstjänster på söndag kl 10        

Bibel läsplan
I NewLife följer vi en bibel läsplan
Installera YouVersion Bible App och klicka på länken nedan.

http://www.bible.com/reading-plans/1292

ELLER

Du kan hämta pdf-filen(Jan til June 2019) från nedan nämnda länk.
 Ladda ner här!