Gudstjänster på söndag kl 10        

Vill du bli fri från sår i själen, ovanor eller beroende av något slag?

Två och en halv miljon människor över hela världen har hittills gått igenom Celebrate Recovery. Med Guds hjälp och med ledning av detta tolvstegsprogramm har de kommit tillrätta med livets sår, ovanor eller beroenden. Programmet är alltså inte begränsat till att hjälpa människor med missbruksproblem.

Många församlingar i olika samfund och landsändar i Sverige håller nu på att introducera detta Kristuscentrerade och bibelbaserade program för tillfrisknande och upprättelse. I New Life samlar vi nu en första grupp. Vi skall stötta varandra och samtidigt sätta oss in i detta livsförvandlande program.

Programmet är 25 veckor. Vi ses torsdag kl19 i New Life.

Vid frågor kontakta