Gudstjänster på söndag kl 10        

Barnen är vår framtid och Guds gåva!

I New Life Stockholm är vi övertygade om att församlingens framtid är beroende av en fungerande tjänst för barnen. Syftet med Kids Life och övriga aktiviteter för barnen är att ge dem möjligheten att få höra om Jesus.

Influenser från rätt håll

Många saker i samhället har en tendens att dra barnen och unga bort från Gud och Hans kärlek. Vi tror att ett sunt förhållande till det kristna budskapet, som bland annat en personlig erfarenhet av Jesus, är bra för barnen.

Vuxna som bryr sig om barnen har engagerat sig för att låta dem få växa genom både upplevelser, undervisning och gemenskap.

Stöd till barnfamiljer

Barnverksamheten finns till för att erbjuda ett stöd till familjer. Vi vill att gudstjänsten firas av alla i familjen, stora och små. Liksom föräldrarna tar del av Guds ord och gemenskap vill vi möta barnens sociala och andliga behov i Kids Life.

Barns andliga behov innefattar regelbundna bibelstudier som fokuserar på praktik, tillbedjan, kristen gemenskap och evangelisation. De behöver dessa upplevelser på söndagar, under veckan och på sommaren.

Välkommen att hälsa på i Kids Life!

Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv.
2 Timothierbrevet 3:16

Deras ledare skall vara en av deras egna, härskaren komma ur deras egna led. Jag skall låta honom träda fram inför mig, ty vem skulle annars ha mod att nalkas mig, säger Herren.
Jeremia 30:21