Gudstjänster på söndag kl 10        

New Life startades som ett missionsinitiativ med missionärer från 6 länder. Alltsedan dess har mission varit en viktig del av församlingens DNA. Vi vill se Guds rike bryta fram på nya platser och på nya sätt, både i Sverige och i världen. Vi ser detta som en del av vår strävan att förverkliga vårt motto – ”påverka vår värld med hopp”

Som församling stödjer vi olika missionärer och missions-/pionjärarbeten i Sverige och utomlands – ekonomiskt, praktiskt och med bön. Vi prioriterar pionjärsatsningar och församlingsgrundande verksamhet.

Vill du vara med?

Du kan vara aktiv i Sverige

Det finns även många sätt att engagera sig för mission hemma i Sverige genom personligt engagemang, förbön och ekonomiska satsningar. Kontakta oss gärna så vi vet hur du vill vara delaktig.

Vill du bli missionär?

Går du i tankar på att bli missionär, eller känner du att Gud har börjat tala med dig om detta? Kontakta oss så vi kan vara delaktiga i din process och stötta dig i din viktiga utveckling fram till att konkretisera vad Gud vill med ditt liv.

 

 

New Life ger stöd till korta missionsresor

New Lifes missionsteam kan förmedla ett mindre bidrag till dig som är medlem i församlingen och vill åka på en kortare missionsresa. Syftet är att stimulera och uppmuntra till deltagande i missionsarbete Bidraget från församlingen gäller huvudsakligen dem som inte har börjat förvärvsarbeta än och de som besöker en plats för första gången. Här kan du ladda ner ansökningsblanketten och maila till .

Praktikantprogram

Samfundet Evangeliska Frikyrkan, EFK, driver praktikantprogrammet StepOut, som riktar sig till dig som är mellan 20 och 30 år. Som praktikant kan du pröva på mission i något land i världen där StepOut har samarbetspartners och projekt, som stämmer överens med dina gåvor och din kompetens.

Gåvor

10 procent av de medel som kommer in till församlingen New Life, går till församlingens missionsprojekt i Sverige och utomlands.

Kontakt


Ansvarig för missionsteamet är Andreas Palm. Missionsteamets syfte är att stödja och utrusta aktiva och blivande missionärer, väcka engagemang för mission genom personligt stöd, förbön, missionsresor m.m. och katalysera olika initiativ inom området mission.