Gudstjänster på söndag kl 10        

Vi ser en växande rörelse av lärjungar och församlingar som förvandlar vår värld genom kraften av hoppet som finns i Jesus Kristus.

Följande mål grundas i att den andliga hälsan och livet i moderkyrkan upprätthålls och vidareutvecklas som ett nav för visionen och uppdraget enligt ”New Lifes Sandlåda”.

Att göra lärjungar som gör lärjungar

50 % av New Lifes regelbundna besökare är engagerade i att göra lärjungar till Jesus som leder in andra i lärjungaskap (genom Guds ord, i bön, ledda och utrustade av den Helige Ande, i gemenskap och vittnesbörd).

Utveckla ledare som multipliceras

Aktivt och kontinuerligt identifiera, utveckla och tillsätta ledare som identifierar, utvecklar och tillsätter andra ledare i tillräckligt antal för att stödja alla olika verksamheter i församlingen och tillväxten av den tilltänkta rörelsen.

Grunda multiplicerande församlingar

Att etablera en församlingsplanteringrörelse som föder fram och stödjer 20 nya planteringar i Stockholm fram till 2020, och även mångkulturella församlingar i de svenska universitetsstäderna, och i andra länder.

Vill du läsa mer? Här finns ett dokument du kan ladda ner:
Ledande principer